website chính thức của tàixỉu online

Công bố quốc tế

Năm 2021, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội có 159 bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục Web of Science

Năm 2021, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội có 159 bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục Web of Science

Ngày 05/8/2022, Bộ GD&ĐT đã ban hành quyết định số 2157/QĐ-BGDĐT về việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh ...

Danh mục bài báo quốc tế ISI/Scopus năm 2019 của Giảng viên Trường Đại học Xây dựng

Danh mục bài báo quốc tế ISI/Scopus năm 2019 của Giảng viên Trường Đại học Xây dựng

Năm 2019 tiếp tục đánh dấu sự tăng trưởng mạnh về số lượng công bố quốc tế của giảng viên trường Đại học Xây dựng, vượt ngưỡng 109 bài: gồm 63 bài ISI ...