website chính thức của tàixỉu online

Đội ngũ cán bộ

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội hiện có một đội ngũ viên chức trình độ chuyên môn cao, có bề dày kinh nghiệm, tâm huyết với công việc, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Tính đến tháng 06/2022, đội ngũ cán bộ của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội gồm 1026 người, trong đó số cán bộ giảng dạy là 763 người (74,37%), viên chức hành chính là 169 người (16,47%), viên chức hướng dẫn thí nghiệm - thực hành là 46 người (4,48%), hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP là 48 người (4,68%). Đội ngũ giảng viên của trường là những nhà giáo, nhà khoa học hàng đầu, đang tham gia giảng dạy 57 ngành/chuyên ngành ở trình độ đại học, 22 ngành cao học và 14 ngành tiến sĩ, trong đó có:

  • Nhà giáo Nhân dân: 09
  • Nhà giáo ưu tú: 67
  • Giáo sư: 20 (2,62%)
  • Phó Giáo sư: 99 (12,98%)
  • Giảng viên cao cấp và giảng viên chính: 311 (40,76%)
  • Tiến sĩ Khoa học và Tiến sĩ: 319 (41,81%)
  • Thạc sĩ: 435 (57,01%)

Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ viên chức là công việc được đặc biệt coi trọng của Nhà trường. Vì vậy, đội ngũ cán bộ viên chức ngày càng lớn mạnh cả về chất lượng và số lượng.