website chính thức của tàixỉu online

Các ngành đào tạo VLVH

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức đào tạo đại học VLVH với 2 ngành/chuyên ngành bao trùm hầu hết các lĩnh vực xây dựng cơ bản nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu thực tế của xã hội.

Ngành/ Chuyên ngành Khoa phụ trách
1. Ngành Kỹ thuật xây dựng  
     - Chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Khoa Xây dựng DD&CN
     - Chuyên ngành Hệ thống Kỹ thuật trong công trình Khoa Kỹ thuật Môi trường
     - Chuyên ngành Xây dựng Công trình Thủy Khoa Xây dựng Công trình thủy
     - Chuyên ngành Xây dựng Công trình Biển Khoa Xây dựng Công trình Biển & Dầu khí
- Chuyên ngành Xây dựng Công trình  
- Chuyên ngành Tin học Xây dựng Khoa Công nghệ thông tin
2. Ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông Khoa Cầu đường
     - Chuyên ngành Xây dựng Cầu đường

3. Ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước

     - Chuyên ngành Cấp thoát nước - Môi trường nước

Khoa Kỹ thuật Môi trường
4. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Khoa Kỹ thuật Môi trường
5. Ngành Kỹ thuật Môi trường Khoa Kỹ thuật Môi trường
6. Ngành Kinh tế xây dựng Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
7. Ngành Kỹ thuật Cơ khí Khoa Cơ khí Xây dựng
     - Chuyên ngành Máy xây dựng
     - Chuyên ngành Cơ giới hóa Xây dựng
8. Ngành Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng Khoa Vật liệu Xây dựng
9. Ngành Quản lý Xây dựng Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng
     - Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý đô thị
     - Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý Bất động sản
10. Ngành Công nghệ thông tin Khoa Công nghệ thông tin
11. Ngành Quy hoạch vùng và đô thị Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
12. Ngành Kiến trúc Khoa Kiến trúc và Quy hoạch
13. Ngành Kiến trúc  
- Chuyên ngành Nội thất