website chính thức của tàixỉu online

Thông báo về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó Giáo sư năm 2023

Thông báo số: 759/TB-ĐHXDHN ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội về việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

Phòng Tổ chức Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký đề nghị xét bổ nhiệm kể từ ngày 06/12/2023 đến hết ngày 14/12/2023 tại phòng 210 nhà A1 - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.