website chính thức của tàixỉu online

Thông báo số 834/TB-ĐHXDHN kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023

Ngày 28/12/2023, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã xem xét và thống nhất đưa vào danh sách bổ nhiệm 09 ứng viên (danh sách kèm theo)

Thông tin chi tiết xem tại file đính kèm.