website chính thức của tàixỉu online

Hội thảo thuộc Dự án hợp tác UK/Viet Nam Season: Đánh giá rủi ro từ thảm họa thiên tai và nâng cao năng lực thích ứng cộng đồng ở Việt Nam.

THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO

Hội thảo thuộc Dự án hợp tác UK/Viet Nam Season: Đánh giá rủi ro từ thảm họa thiên tai và nâng cao năng lực thích ứng cộng đồng ở Việt Nam.

Thời gian: 14:00 Thứ Hai ngày 18/12/2023
Địa điểm: Phòng họp tầng 2 nhà Thư viện, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
                 55 Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Thư mời và chương trình chi tiết được đính kèm theo email này.
Trân trọng được đón tiếp Quý vị tại buổi Hội thảo.

tàixỉu online

tàixỉu online

tàixỉu online